Jazyky: CZ | EN | RU
Registrace v IPC

Student se stává klientem Informačně poradenského centra VŠTE před začátkem zimního nebo letního semestru příslušného akademického roku.
 
Pro zařazení studenta do evidence Informačně poradenského centra je nutné učinit následující kroky:
    1. Udělení informovaného souhlasu studenta  - student uděluje svůj souhlas s tím, že údaje o jeho
        registraci a zařazení do kategorie studentů se specifickými vzdělávacími potřebami budou zaneseny
        do evidence studentů Informačně poradenského centra.
 
    2. Doručení potvrzení o zdravotním postižení studenta:
        a. doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., zaměstnanosti,
            nebo
        b. doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., důchodovém pojištění,
            nebo
        c. průkaz osoby se zdravotním pojištěním libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o
            poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo
        d. doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně
            dohodnutých psychometrických testech, nebo
        e. lékařskou zprávou o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s duševní poruchou
            nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat doklady výše.
 
    3. Podpis Dohody o poskytování servisních opatření studentovi se specifickými vzdělávacími
        potřebami na VŠTE – dohoda je podepsána jak budoucím klientem IPC, tak rektorem Vysoké školy
        technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
 
Pro zajišťování podpory a úpravy podmínek není pro IPC rozhodující samotná diagnóza, ale její funkční dopad na pracovní a komunikační postupy související se studiem na vysoké škole. Konkrétní opatření je každému studentovi zajištěno pouze na základě provedené funkční diagnostiky.