Jazyky: CZ | EN | RU
Projekty 7. rámcového programu

Projekty 7. rámcového programu

Připravované

Podané

Řešené a spoluřešené

TRANSFORuM
Pracovníci podílející se na řešení za VŠTE: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Jozef Gašparík, PhD., Ing. Robert Zeman, Ph.D., doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., Ing. Daniel Kučerka, PhD., Ing. Martin Maršík, Ph.D., Ing. Lukáš Kučera, Ing. Nicolas Saliba, Ph.D. Ing. Jan Pečman

ERA-NET TRANSPORT III
Spoluřešitel za VŠTE: Ing. Petr Novotný