Jazyky: CZ | EN | RU
Projektová činnost Ústavu technicko-technologického

ÚTT se v rámci vědecko-výzkumné činnost zaměřuje i na projektovou činnost. Pro podporu projektové činnosti slouží Oddělení zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost, jehož účelem je metodická pomoc akademickým pracovníkům v přípravách projektových záměrů a v realizaci jejich know-how. Odborní pracovníci tohoto oddělení aktivně vyhledávají výzvy a připravují projektové žádosti ve spolupráci s řešiteli projektů a koordinují projektovou činnost. ÚTT se zaměřuje na projekty ze strukturálních fondů Evropské unie, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a také na realizaci zakázkové činnosti a smluvního výzkumu. 

Strukturální fondy EU

Fondy Evropské Unie představují důležitý nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Prostřednictvím těchto fondů jsou rozdělovány finanční prostředky určené ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů mezi jednotlivými státy EU a jejich regiony.