Jazyky: CZ | EN | RU




Projektová činnost Ústavu podnikové strategie

Ústav podnikové strategie se v rámci své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje také na činnost projektovou. Cílem je maximálně využít dostupných dotačních titulů pro vysokoškolské vzdělávací instituce. S ohledem na zaměření ÚPS pravidelně podáváme žádosti o projekty se zaměřením na různé ekonomické obory a také na oblast vzdělávání. S tím souvisí navazování nových kontaktů s tuzemskými i zahraničními projektovými partnery. Získané finanční prostředky významnou měrou přispívají k neustálému zvyšování rozsahu a kvality vzdělávací nabídky ÚPS i k propojení realizovaného výzkumu s praxí.

Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020 na realizaci projektu č. 34 - „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“. Realizace projektu, který je zaměřen na tzv. podnikatelské kompetence, započala v prosinci 2016 a bude pokračovat po dobu tří let. Projektovým partnerem je bavorská Ostbayerische Technische Hochschule z Regensburgu. Projekt byl Evropskou unií podpořen do výše 85% způsobilých výdajů.

CLIL jako výuková strategie na vysoké škole

Projekt „Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka“ (registrační číslo ATCZ62), je realizován s finanční podporou Evropské unie, programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Projekt byl Evropskou unií podpořen do výše 85% způsobilých výdajů.

vyzkum3

Studium Dual International

Projekt č. 42 „Internacionální duální studium Česká republika – Bavorsko“ získaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl Evropská územní spolupráce 2014–2020, byl Evropskou unií podpořen do výše 85 % způsobilých výdajů. Tříletý projekt byl zahájen úvodním setkáním tří projektových partnerů (Technische Hochschule Deggendorf, Vysoká škola technická a ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni) 02.02.2017 v Deggendorfu. Cílem projektu je společně poskytnout možnost duálního studia v příhraničním regionu Bavorska a Česka, protože v době nedostatku odborníků jsou mezinárodní zkušenosti důležitou konkurenční výhodou. Studenti partnerských vysokých škol tak budou moci své fáze praxe absolvovat v zahraničním podniku – v Bavorsku, nebo v Česku. Kontakt: PhDr. Jan Gregor, Ph.D., gregor.jan@mail.vstecb.cz.

Atraktivity Českobudějovicka lákají studenty

Projekt s názvem „Zvýšení atraktivity Českobudějovicka pro segment vysokoškolských a středoškolských studentů“ je zaměřen na zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti destinace Českobudějovicko. Hlavním smyslem projektu je vypracování průvodce po zdejších atraktivitách vhodných pro segment SŠ a VŠ studentů, primárně nedisponujících motorovými vozidly. Díky anglické jazykové mutaci je průvodce využitelný nejen pro tuzemské, ale také pro zahraniční studenty. Na realizaci projektu se podílí Katedra managementu a Katedra cestovního ruchu a marketingu. Projekt s registračním číslem 33-02-020/17 podpořil Jihočeský kraj až do výše 70 % uznatelných výdajů. Realizován je v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora cestovního ruchu“.

Průvodce je k dispozici ZDE.