Jazyky: CZ | EN | RU
Projektová činnost Ústavu podnikové strategie

Ústav podnikové strategie se v rámci své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje také na činnost projektovou. Cílem je maximálně využít dostupných dotačních titulů pro vysokoškolské vzdělávací instituce. S ohledem na zaměření ÚPS pravidelně podáváme žádosti o projekty se zaměřením na různé ekonomické obory a také na oblast vzdělávání. S tím souvisí navazování nových kontaktů s tuzemskými i zahraničními projektovými partnery. Získané finanční prostředky významnou měrou přispívají k neustálému zvyšování rozsahu a kvality vzdělávací nabídky ÚPS i k propojení realizovaného výzkumu s praxí.

Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020 na realizaci projektu č. 34 - „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“. Realizace projektu, který je zaměřen na tzv. podnikatelské kompetence, započala v prosinci 2016 a bude pokračovat po dobu tří let. Projektovým partnerem je bavorská Ostbayerische Technische Hochschule z Regensburgu. Projekt byl Evropskou unií podpořen do výše 85% způsobilých výdajů.

CLIL jako výuková strategie na vysoké škole

Projekt „Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka“ (registrační číslo ATCZ62), je realizován s finanční podporou Evropské unie, programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Projekt byl Evropskou unií podpořen do výše 85% způsobilých výdajů.

vyzkum3

Studium Dual International

Projekt č. 42 „Internacionální duální studium Česká republika – Bavorsko“ získaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl Evropská územní spolupráce 2014–2020, byl Evropskou unií podpořen do výše 85 % způsobilých výdajů. Tříletý projekt byl zahájen úvodním setkáním tří projektových partnerů (Technische Hochschule Deggendorf, Vysoká škola technická a ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni) 02.02.2017 v Deggendorfu. Cílem projektu je společně poskytnout možnost duálního studia v příhraničním regionu Bavorska a Česka, protože v době nedostatku odborníků jsou mezinárodní zkušenosti důležitou konkurenční výhodou. Studenti partnerských vysokých škol tak budou moci své fáze praxe absolvovat v zahraničním podniku – v Bavorsku, nebo v Česku. Kontakt: PhDr. Jan Gregor, Ph.D., gregor.jan@mail.vstecb.cz.

Atraktivity Českobudějovicka lákají studenty

Projekt s názvem „Zvýšení atraktivity Českobudějovicka pro segment vysokoškolských a středoškolských studentů“ je zaměřen na zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti destinace Českobudějovicko. Hlavním smyslem projektu je vypracování průvodce po zdejších atraktivitách vhodných pro segment SŠ a VŠ studentů, primárně nedisponujících motorovými vozidly. Díky anglické jazykové mutaci je průvodce využitelný nejen pro tuzemské, ale také pro zahraniční studenty. Na realizaci projektu se podílí Katedra managementu a Katedra cestovního ruchu a marketingu. Projekt s registračním číslem 33-02-020/17 podpořil Jihočeský kraj až do výše 70 % uznatelných výdajů. Realizován je v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora cestovního ruchu“.

Průvodce je k dispozici ZDE.

vyzkum3

Kam po studiu?

V rámci programu mezinárodní spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Fondu malých projektů, je na VŠTE realizován projekt s názvem „Kam po studiu?“, registrační číslo KPF-01-040.

Partnerskou institucí je v tomto projektu rakouská Fachhochschule Oberösterreich z Welsu. Cílem projektu je výměna zkušeností a vytvoření sítě kontaktů mezi studenty a pedagogy prostřednictvím společných setkání, workshopů, diskusí na téma budoucího zaměstnání studentů, a to jak v Rakousku, tak v České republice. Součástí projektu budou i tematické exkurze.  Přínosem bude také zlepšení orientace na trhu práce. Studenti dostanou možnost seznámit se s podniky, které působí v příhraničních oblastech Rakouska a České republiky a seznámí se s dynamickým rozvojem stále se měnících kvalifikačních profilů budoucích zaměstnavatelů.

Posílení navázaného partnerství přispěje k budoucí vědecké a pedagogické spolupráci mezi akademickými pracovníky obou institucí. Projekt bude realizován až do března 2019.

Projekt je finančně podpořen prostředky Evropské unie, a to ve výši 85% uznatelných výdajů.

Nastartuj svoji firmu

V areálu VŠTE se již v květnu 2018 uskuteční 1. ročník přehlídky českých a rakouských studentských firem. Akce je realizována v rámci projektu Česko-rakouské studentské setkání anebo „Nastartuj svoji firmu“, reg. č. KPF-01-039,  který byl finančně podpořen v rámci přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Fondu malých projektů. Finanční příspěvek je ve výši 85% způsobilých výdajů.

Pilotního ročníku se zúčastní studenti minimálně dvou středních škol, a to GEU Kaplice a BHAK Freistadt. Účast na programu bude možná i pro další zástupce studentských firem. V rámci projektu bude realizována mobilita studentů z Rakouska do Českých Budějovic, proběhnou další doprovodné akce v podobě exkurze, studentského workshopu a diskuzí. Vydán bude informační bulletin s anotacemi studentských prezentací.

Osobní kontakt umožní studentům z obou zemí prověřit také své jazykové znalosti a napomůže k prohloubení spolupráce všech zapojených institucí.

vyzkum3