Jazyky: CZ | EN | RU
Program celoživotního učení LLP

Program celoživotního učení LLP

Rozvoj mezinárodní spolupráce je jednou z priorit Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Hlavními aktivitami v rámci mezinárodní spolupráce je zapojení do Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP) a to do odvětvového programu Erasmus, který je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Erasmus funguje již od roku 1987 v Evropě, v roce 2007 oslavil tedy 20. výročí svého založení. V roce 2007 proběhly ve všech evropských zemích oslavy 20 let programu Erasmus, a to jak na mezinárodní, tak na národní úrovni.

Studium v zahraničí v rámci programu Erasmus absolvovalo již více než 1,5 miliónů studentů v Evropě.

V České republice program Erasmus funguje již 10 let - prvním rokem, kdy studenti vyjeli do zahraničí, byl akademický rok 1998/1999; vysokoškolské instituce žádaly Evropskou komisi o zapojení do programu již vroce 1997.

Studijní pobyt v zahraničí absolvovalo díky programu Erasmus již více než 25 tisíc českých studentů.

Každým rokem vyjíždí do zahraničí cca 5 tisíc studentů českých vysokých a vyšších odborných škol zapojených do programu Erasmus.

 

Aktivity, zaměřené na výměnu studentů a zaměstnanců vysokoškolských institucí:

Mobility studentů Student mobility  
Studijní pobyt (SMS) Studies - studium na zahraniční vysokoškolské instituci
Pracovní stáž (SMP) Placements - stáž v podniku, školícím nebo výzkumném středisku nebo v jiné organizaci
Mobility zaměstnanců Staff mobility  
Výukový pobyt (STA) Teaching assignments - výjezd pedagogického pracovníka vysokoškolské instituce za účelem výuky na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci
Školení (STT) Staff training - výjezd zaměstnance vysokoškolské instituce (pedagogického i jiného pracovníka) na zahraniční vysokoškolskou instituci nebo do zahraničního podniku na školení