Jazyky: CZ | EN | RU
Profesorka Šenitková převzala obor Konstrukce staveb

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 26. listopadu 2013

Profesorka Ingrid Šenitková se stala novou garantkou studijního oboru Konstrukce staveb, který na českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické patří k nejstarším. Ve funkci, do níž ji jmenoval rektor Marek Vochozka, nahradila docenta Zdeňka Kutnara.

 „Změnou chceme ještě posílit význam oboru a jeho odbornou úroveň, neboť našim dalším cílem je obor posunout z bakalářského na magisterské, inženýrské studium,“ vysvětluje změnu rektor. Ten vyzdvihl dosavadní práci docenta Kutnara a věří, že pozitivní změny postupně pocítí především posluchači. „My studenty připravujeme zejména pro podnikovou praxi a i v této oblasti se lze posunout dál, neboť renomé profesorky Šenitkové přesahuje evropský kontinent,“ říká rektor Marek Vochozka.

 Obor Konstrukce staveb, který nyní na VŠTE navštěvuje téměř 500 posluchačů, má dvě výjimečné specializace zaměřené na rekonstrukce a izolace staveb, které nejsou v českém vzdělávacím systému příliš rozšířené.

 Profesorka Ing. Ingrid Šenitková, CSc., která na VŠTE působí od února letošního roku je bývalou děkankou Stavební fakulty Technické univerzity v Košicích, kde před tím řadu let působila i jako vedoucí katedry nebo proděkanka pro vědu a výzkum. Vystudovala VŠT Košice, na ČVUT Praha absolvovala postgraduální studium v oboru vytápění, větrání a klimatizace. V oboru Teorie a konstrukce pozemních staveb získala titul kandidátky technických věd (1984), docentky (1993) a posléze i profesorky (2000). Je členkou řady mezinárodních výborů, komisí, institucí a vědeckých rad, včetně několika univerzit a vysokých škol. Podílela se na zavádění evropských norem do slovenské legislativy nebo na mezinárodních výzkumných projektech v rámci NATO. Během své pedagogické kariéry dosud vedla 144 diplomantů a bakalářů a pod jejím vedením svá studia Ph.D. zakončilo 11 doktorandů. Má i bohatou publikační činnost, včetně 81 vědeckých článků a 11 vědeckých monografií a vysokoškolských učebnic.

 

Už jsem toho v životě zažila hodně, ale z profesní kariéry si asi nejvíc vážím rozvinutí teorie analýzy a tvorby návrhů zdravých a inteligentních budov. S čímž souvisí i volba materiálů a konstrukčních postupů. To je úžasná práce. Také o tyto zkušenosti bych se ráda se svými studenty podělila,“ říká profesorka Šenitková.

.
 
 
 
 
***

VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Letos na ní působí na 4000 studentů v pěti bakalářských oborech: Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Konstrukce staveb, Ekonomika podniku a Stavební management.