Jazyky: CZ | EN | RU
Profesní radu VŠTE tvoří odborníci z firem

České Budějovice, 18. února 2013

Lidé úzce spojeni s řízením firem a zaměstnanců, tedy především manažeři a majitelé společností, tvoří od února Profesní radu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Tu si první jihočeská Technika zřídila, aby měla přímý, bezprostřední kontakt s podnikovou praxí. Její členové se tak mohou vyjadřovat k výuce praktických předmětů a zajištění studentských praxí, spolupráci školy s podniky v regionu nebo tématům, které by prohloubily vzájemné vazby.

„Jsme profesně orientovanou vysokou školou a na úrovni kontaktů s podniky nám velmi záleží. Studenti v nich na praxích tráví hodně času a my chceme, aby jim tato příprava na povolání dala co nejvíc,“ říká Ludmila Opekarová. předsedkyně rady a prorektorka VŠTE. 

Podle Věry Vrchotové, ředitelky pro rozvoj lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group, škola pochopila, že pro kvalitní odbornou přípravu studentů je úzká spolupráce se zaměstnavateli nezbytná, mají-li se studenti prosadit na trhu práce. „A to pouze „akademickou“ cestou nelze. Vidím v tom velký potenciál. Zpětné vazby od lidí z průmyslu jsou pro dobré výsledky školy důležité,“ říká Věra Vrchotová.

Vedle odborných praxí jde i o zadávání bakalářských a seminárních prací a jejich vedení nebo spolupráci při akreditaci studijních programů či oponentuře studijních plánů. Dalším tématem jsou třeba společné projekty a konzultace.

„Právě zapojení respektovaných firem by mělo mladé VŠTE pomoct k tomu, aby se postupně stala uznávanou, prestižní Technikou. Je to záležitost mnoha let: musí se vytvořit odpovídající materiální i personální zázemí, ale bez úzké spolupráce s podniky regionu by to škola těžko zvládla,“ poznamenává Ilona Walnerová, vedoucí lidských zdrojů Jihostroje Velešín. Ta za nejlepší způsob jak mohou průmyslové firmy škole pomoci pokládá, kromě odborné výpomoci, dlouhodobou schopnost nabízet kvalitním absolventům kvalifikovanou a tvůrčí technickou práci.

Prorektorka Ludmila Opekarová předpokládá, že počet členů Profesní rady VŠTE, v níž jsou například i zástupci ČSAD Jihotrans nebo stavební firmy Swietelsky, se ještě rozšíří. „Zájem o zastoupení má třeba milevský ZVVZ GROUP. Jsem ráda, že si právě významné podniky uvědomují, jakou roli může VŠTE v přípravě technicky a ekonomicky vzdělaných lidí sehrát,“ uvedla prorektorka.

V krátké době jde o druhý počin, prohlubující spolupráci školy s praxí. V závěru loňského roku bylo založeno Projektové a inovační centrum VŠTE, které firmám v kraji nabízí služby, na něž nemají vlastní lidi, dostatečné kapacity či finance. Mezi jeho cíle patří i urychlení přesunu výstupů z tvůrčí, akademické práce do podnikání a byznysu. Zpětně pak centrum přispěje k dalšímu zkvalitnění výuky.

***
VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Letos na ní působí přes 3500 studentů ve čtyřech bakalářských oborech – Ekonomika podniku, Konstrukce staveb, Stavební management a Technologie dopravy a přepravy. Od března k nim přibude pátý obor Strojírenství.