Jazyky: CZ | EN | RU
Počet studentů na VŠTE už přesáhl tři tisíce

České Budějovice, 19. září 2011

Počet studentů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích už přesáhl tři tisíce. Proti loňskému akademického roku to je zhruba o 900 víc. 
„V konkurenci univerzit i dalších technických vysokých škol to je velký úspěch. Zvláště, když v Jihočeském kraji nikdy takováto škola nebyla,“ říká pověřený rektor Marek Vochozka. Rostoucí zájem studentů vysvětluje výukou oborů, o které je zájem a také vysokým procentem uplatnění absolventů v praxi. To se letos blíží sta procentům a potvrzuje tak správnost rozhodnutí úzce propojit studium s praxí, která jinak často vysokým školám chybí. 
Vysoká škola technická a ekonomická je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Založená byla zákonem 162/2006 Sb., který nabyl účinnosti 27. 4. 2006. Když potom později začínala výuka, měl tříletý bakalářský obor Ekonomika a management pouhých 139 studentů. 
Škola má dnes akreditované tři studijní obory Ekonomika podniku s pěti specializacemi, Stavební management a Konstrukce staveb v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě. Studijní programy jsou bakalářské a trvají tři nebo čtyři roky. Nyní se VŠTE uchází o akreditaci nového bakalářského oboru Strojírenství. 
Cílem je, aby do budoucna více než dvě třetiny posluchačů studovaly ryze technické obory. „Takto připravené odborníky jižní Čechy velmi potřebují, protože Jihočechů, kteří studují na jiných Technikách, se zpět do kraje vrací jen malá část,“ uvedl Marek Vochozka.