Jazyky: CZ | EN | RU
Ocenění pro profesora Jana Váchala

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 17. srpna 2011

Českobudějovický profesor Jan Váchal, prorektor Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost, se stal novým držitelem medaile Leonarda Da Vinciho. Ocenění mu udělila Asociace strojních inženýrů ČR jako uznání zásluh za dlouholetou významnou činnost ve prospěch Asociace strojních inženýrů. 
I když svou profesí není strojař, ve své výzkumné a badatelské práci vždy se strojními inženýry velmi úzce spolupracoval při konstrukci strojů zejména pro zúrodňování zemědělských půd a vývoji polní a laboratorní měřící techniky. Je autorem či spoluautorem 15 vynálezů, patentů a více jak 20 užitných a průmyslových vzorů, z nichž více jak třetina našla své uplatnění v uživatelské praxi.
„Vyspělá technika a moderní strojírenské technologie jsou jedním z pilířů moderních prosperujících států. Proto si tohoto ocenění velmi vážím. Hodnotí totiž i trvalé úsilí VŠTE rozvíjet v Jihočeském kraji technické obory, které se tu dosud na úrovni vysokého školství nevyučovaly,“ říká profesor Váchal.
Po úspěšné akreditaci studijních oborů Stavební management a Konstrukce staveb v programu Stavitelství byla podána žádost o akreditaci bakalářského oboru Strojírenství v programu Strojírenství v prezenční formě studia. 
„Rozvoj technických oborů je pro trvalý a efektivní rozvoj Jihočeského kraje jednou ze strategických priorit. Je totiž nepříjemnou realitou, že zpátky do jižních Čech se vrací jen mizivé procento absolventů různých technických vysokých škol,“ říká profesor Jan Váchal.
Podle něho VŠTE jako neuniverzitní vysoká škola s orientací na přípravu profesně orientovaných bakalářů zaujímá v rámci terciárního vzdělávání specifické a nezastupitelné postavení. Zejména je to patrné u technických oborů, kde stále víc roste potřeba zavádět moderních formy výuky, odpovídající potřebám podnikové praxe, a přitom současně posilovat vazby na podnikovou sféru. A to jak z hlediska výzkumné a tvůrčí činnosti, tak i ve výuce. 

„Tím by se zabezpečilo i respektování regionálních potřeb a specifik, které jsou u těchto typů škol velice významné. Proto nyní VŠTE připravuje projekt zaměřený na zakládání „Inovačních center“ jako širokospektrální platformy, umožňující dlouhodobou tvůrčí a efektivní spolupráci mezi akademickou obcí školy a podnikovou sférou. Jednalo by se v podstatě o centra transferu technologií zabezpečující reálný prostor pro vzájemný přenos myšlenek a technologií v rámci spolupráce vysoké školy s příslušným souborem podniků,“ uzavřel profesor Jan Váchal.