VŠTE se zapojuje do programů Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci.

 

ASSESSMENT OF TRAINEESHIPS WITHIN THE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

The ATEST (Assessment of Traineeships within the European Credit Transfer system) – projekt ohodnocování stážistů v rámci Evropského kreditového systému stážistů v rámci Evropského kreditového systému je realizovaný jako dvouletý projekt, který čelí problémům a hledá řešení, respektive doporučení pro schvalování kreditů v oblasti stáží. Stáž je součástí studia – studenti získávají praktické zkušenosti ve studijním oboru jinou formou prostřednictvím praktických činností, které jsou velmi důležité a zásadní pro jejich další profesní rozvoj.

Současná praxe, která slouží pro uznávání výsledků stáží, nám ale ukazuje obrovské rozdíly mezi univerzitami a též v rámci té samé univerzity. Můžeme vidět obrovské rozdíly ve způsobu přidělování kreditů na stáže, které probíhají v rámci programu ERASMUS (od 0 ECTS do 30 ECTS).

Pokud považujeme stáže v rámci programu ERSMUS za neoddělitelnou součást studia, tak by měly být objektivně vyhodnocené a uznávané v souladu s pravidly, resp. nařízeními ECTS – Evropského systému pro převod a kumulaci kreditů. Pro stáže není vytvořený žádný model, podle kterého by se ohodnocovali a uznávali) časti na ERASMUS stáží pod ECTS. Partneři projektu proto analyzují vlastní systém na 10 vysokých školách v 9 zemích EU pro ohodnocení stáže využívané každým partnerem projektu. Spolu projektový tým připravuje společné analýzy, které by měly vyřešit problém uznávání stáží na základě ECTS podle délky období, výsledků a jiných podobných aspektů stáže.

Partneři projektu:
Educa International, o.p.s.
Institut Etudes Economiques Commerciale
Technische Hochschule Deggendorf
Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Nottingham Trent University
Technische Universiteit Eindhoven
Universita Degli Studi di Trento
Technological Educational Institution Tei of Athens
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Registrační číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA203-001834

Termín realizace: Realizace projektu v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2016

 

 

 

 

FLEXIBLE LEARNING IN EUROPEAN RETAIL

Požadavky na kvalifikaci zaměstnanců v obchodě se mění průběžně vlivem nových forem organizace práce a narůstajících požadavků zákazníků. To znamená, že v dalším a pokračujícím vzdělávání v obchodě musí být výrazněji zohledněno předávání cizojazyčných a mezikulturních kompetencí. Výsledky německého projektu “Flexible Learning im Einzelhandel“ /Pružné studium v maloobchodě/ tvoří vynikající základ pro transfer vzdělávacích nabídek do Evropy

Hlavními cíli jsou:
1. Transfer a adaptace didakticky-metodického konceptu „Flexible Learning“, který byl vyvinut ve spolupráci mezi sociálními partnery a podnikateli, do České republiky, Rumunska a do Nizozemí, s cílem poevropštění tohoto konceptu.
2. Odstranění deficitu z dosud nedostatečného zohlednění mezinárodních kompetencí při profesním vzdělávání v maloobchodě v České republice a v zúčastněných partnerských zemích.
3. Transfer a adaptace e-Learning modulů pro zbožní hospodářství v partnerských jazycích holandštině, češtině a rumunštině, pro kvalifikační stupeň pokračující a další vzdělávání v maloobchodě, za účelem podpory propustnosti a transparentnosti evropských vzdělávacích systémů a mobility v obchodním sektoru. Krátkodobé cílové skupině projekt umožňuje zprostředkování cizojazyčných a mezikulturních kompetencí orientovaných na obchod.

Partneři projektu:
www.zbb.de
www.tuvkarpat.ro
www.modernlearning.de
www.noorderpoort.nl
www.jhk.cz
www.einzelhandel.de

Základní informace:

 • LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOV ATION PROJECT
 • Under the Lifelong Learning Programme
 • GRANT AGREEMENT NUMBER –CZ/12/LLP-LdV/TOI/134005
 • PROJEKT NUMBER-2012-1-CZ1-LEO05-09678
 • Termín realizace: 1. 1. 2012 – 31. 10. 2013
 • Registrační číslo projektu: CZ/12/LLP-LdV/TOI/134005

 

 

 

HEALT RISK IN YOUR HOME AND HOW TO FIGHT IT

Projekt realizovaný pod národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, který má za cíl uspořádat a zrealizovat týdenní workshop pro zahraniční účastníky se zaměřením na zdravotní rizika budov.

Základní informace:

 • Dům zahraničních služeb
 • Program celoživotního učení
 • Evidenční číslo 2012-07-09 40828
 • Termín realizace: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013
 • Registrační číslo projektu: 12-LLP-GRU-WS