Jazyky: CZ | EN | RU
Na VŠTE vznikne Projektové a inovační centrum

České Budějovice, 14. března 2012

Studenti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích budou mít víc příležitostí uplatit své znalosti v praxi. Zaslouží se o to Projektové a inovační centrum, v němž budou pod odborným dohledem akademických pracovníků nebo externích odborníků řešit praktické zakázky podle požadavků firem nebo soukromých osob. Půjde-li všechno dobře, k jeho vzniku dojde ještě v tomto měsíci. 
„Chceme využít potenciál studentů a usnadnit jim hledání odborné praxe. Je to prostě krok směrem k jejich budoucímu povolání. Vedlejším efektem je pak získávání dalších financí pro školu. Cílem však není tvořit maximální zisk. Studenti i školy totiž nepotřebují od firem primárně peníze, ale především příležitost,“ říká jeden ze spolutvůrců projektu Jiří Vlk z Katedry stavebnictví. 
Nový projekt, který je součástí rozvojových plánů VŠTE, schválilo ministerstvo školství. „Jde o jeden z pilotních projektů, v němž si ministerstvo ověřuje model charakteristický pro školy víc zaměřené na praxi,“ uvádí rektor Marek Vochozka. 
Získané zkušenosti se mají časem odrazit v obsahu výuky, aby se zlepšila celková připravenost absolventůVŠTE pro život a tedy i jejich uplatnění a cena na trhu práce. 
„Během školy u nás studenti absolvují 13 týdnů povinné odborné praxe. A tato nová forma spolupráce s firmami může přinést efekt všem stranám. Studentům zkušenosti  pro budoucí profese a firmám zase úsporu nákladů, když některé méně významné činnosti přenesou ze svých dobře placených zaměstnanců na studenty s odborným vedením pedagogů,“ vypočítává Jiří Vlk. 
Studenti VŠTE se mohou uplatnit třeba v ekonomice, projektování, v inženýrských službách, překladatelství nebo marketingu.  Všechny tyto obory se na škole učí. „Lze vést účetnictví, provádět průzkum trhu, zajišťovat stavební povolení, zpracovat žádosti o dotace, analyzovat nabídkové rozpočty před stavbou rodinných domů nebo třeba zpracovat jednodušší projekty. To všechno studenti zvládnou, pokud na to odborníci dohlédnou,“ ilustruje možnosti při získávání odborné praxe Jiří Vlk.