Jazyky: CZ | EN | RU
Na VŠTE se bude učit ochrana duševního vlastnictví

České Budějovice, 21. srpna 2012

Dohodou o podpisu Memoranda o spolupráci skončila dnešní návštěva Mgr. Ing. Josefa Kratochvíla, předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. To přispěje k dalšímu posílení výuky průmyslového vlastnictví, tedy oblasti, na níž klade důraz i loni přijatá vládní Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020. „Kdo umí chránit své duševní vlastnictví, získává konkurenční výhodu. Proto by se v této problematice měli umět vysokoškoláci orientovat. Výsledky VŠTE jsou v této oblasti vynikající a předčí i mnohem větší školy,“ uvedl Josef Kratochvíl.

Vedle už nastaveného systému v práci kateder a seminářů pro pedagogy, VŠTE od nadcházejícího akademického roku 2012/13 poprvé představí problematikou ochrany duševního vlastnictví i všem studentům v rámci předmětu Metody odborné práce.

„Jdeme jinou cestou, než mnozí ostatní. Proto jsme založili i Projektové inovační centrum, které dá studentům prostor víc spolupracovat s praxí a akademickým pracovníkům umožní lépe využívat myšlenky a nápady. To se od polytechnické školy právem čeká,“ říká profesor Jan Váchal, prorektor pro strategii a rozvoj VŠTE

Podle patentového zástupce Jiřího Sedláka ze společnosti Patent Centrum Sedlák & Partners samotná VŠTE od roku 2008 podala přihlášky pro 5 vynálezů, 8 užitných vzorů, 7 patentů, 3 průmyslové vzory a 9 ochranných známek. „Škola má vizi a na počtu přihlášek to je vidět. Její výsledky jako neuniverzitní školy jsou v porovnání s těmi ostatními velmi dobré,“ uvedl expert.

VŠTE, byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Od nového akademického roku 2012/13 bude mít 3500 studentů a čtyři bakalářské obory: Ekonomika podniku, Konstrukce staveb, Stavební management a Technologie dopravy a přepravy.