Jazyky: CZ | EN | RU
Na VŠTE přibudou přes prázdniny učebny i výtah pro handicapované

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 19. srpna 2013  

 

Nový výtah pro zdravotně handicapované osoby v hlavní sedmipatrové správní a administrativní budově, pro který se budoval průchod v nosné panelové konstrukci, a 35 kanceláří pro výuku, laboratoře a zázemí pro akademické pracovníky, představují nejvýraznější investiční akce, kterými o prázdninách prochází Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 

 

 
Mezi další patří třeba rekonstrukce obvodového pláště menzy, silnoproudů, slaboproudů a svítidel v budově B nebo přestavba půdy v budově E na čtyři nově učebny pro 160 studentů, počítačovou učebnu a klidovou zónu pro studium a odpočinek mezi výukou. 

 

 
„Zájem o studium u nás rok od roku roste, a úměrně tomu proto musíme vytvářet i nové prostory pro výuku. Zároveň ale chceme studentům zlepšit zázemí a zefektivnit provoz starších budov. Těch motivů je tedy víc,“ říká kvestor Jaromír Vrbka.

 

 
Stavebně nejnáročnější investicí byl nový výtah pro handicapované osoby, který vznikl v rámci projektu, jehož cílem je z VŠTE udělat bezbariérovou školu a umožnit tak vysokoškolské vzdělání i talentovaným lidem se specifickými vzdělávacími potřebami. Ať už kvůli poruchám pohybu, zraku nebo sluchu. Proto také všechny mechanické vstupní dveře do budov byly nahrazeny automatickými. 

 

 
„Areál jsme převzali teprve před pár lety a postupně prochází modernizací. Hodně se už udělalo, rekonstrukcí prošla většina budov, a progres je jednoznačný. Daleko víc práce je ale stále před námi zvláště, když nové atraktivní technické obory jako strojírenství a doprava, k nám přivádějí další studenty,“ říká rektor Marek Vochozka. Na příští rok je připravena stavba laboratoří a další projekty závisí na získání financí.

 

 
Na VŠTE bude v novém akademickém roce, který začne koncem září, zhruba 4000 posluchačů v pěti bakalářských oborech: Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Konstrukce staveb, Ekonomika podniku a Stavební management. VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku.