Jazyky: CZ | EN | RU
Maturanti mají stále šanci – na VŠTE jim ji nabízí celoživotní vzdělávání

České Budějovice, 14. srpna 2012

Středoškoláci, na které složení maturity vyšlo až na záři, nemusí lámat hůl nad tím, že se už do vysokoškolských lavic nedostanou. Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích jim tuto možnost dává projekt celoživotního vzdělávání. Na ten se lze hlásit až do 30. září. Zařazeny do něho jsou všechny akreditované obory bakalářského programu. 
„Jde o mimořádné studium v prvním a ve druhém semestru, které si zájemci hradí. Neztratí ale rok, a po splnění studijních povinností pak mohou přestoupit od třetího semestru na řádné studium,“ vysvětluje Marek Vochozka, pověřený rektor VŠTE. 
Na škole, která projekt celoživotního vzdělávání intenzivně rozvíjí teprve dva roky, si touto formou znalosti doplňuje na 500 lidí. Ať už v mimořádném studiu nebo v jedno až tři semestrálních akreditovaných programech jako jsou například rekvalifikační a specializační kurzy v oborech stavební management nebo ekonomika podniku. Do projektu patří i přípravné kurzy fyziky a matematiky nebo odborné jazykové kurzy pro ekonomy či počítačové projektování staveb a kreslení stavebních výkresů na PC. 
„V současné době požaduje trh práce velkou míru flexibility. Proto každý, kdo se na něm chce udržet, by se měl průběžně vzdělávat a do školní lavice se vracet jednou za pět až deset let. I proto je dnes celoživotní vzdělávání jedním ze čtyř pilířů činnosti naší školy. Ta tak vychází i vstříc společenské poptávce veřejnosti a firem,“ říká Zuzana Rowland vedoucí Centra celoživotního vzdělávání VŠTE. 
***
VŠTE, byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Letos na ní působilo 3000 studentů. Od nového akademického roku 2012/13 jejich počet vzroste na 3500. Škola má akreditované čtyři bakalářské obory: Ekonomika podniku, Konstrukce staveb, Stavební management a nově Technologie dopravy a přepravy.