Jazyky: CZ | EN | RU
Laboratoře

Laboratoře

Laboratoře jsou součástí katedry. Jsou zaměřeny na výuku v oblasti stavebních hmot. Připravuje se výuka v oblasti stavební fyziky. Krom toho jsou určeny i k řešení výzkumných úkolů v oblasti vlastností stavebních hmot, vnitřního prostředí staveb a diagnostiky staveb. Připravuje se akreditace na měření hluku pro oblast praxe, v budoucnosti bychom chtěli měřící služby pro třetí subjekty rozšiřovat.

Současná provozovaná měření:

- mechanické vlastnosti zemin
- rozbor kameniva pro výrobu beton
- měření vlhkosti a nasákavosti stavebních materiálů
- měření vlhkosti vzduchu, teploty rosného bodu
- měření CO2
- měření radonu.

 

Připravujeme:

- měření hluku
- zjišťování plísní a roztočů
- měření prašnosti.