Jazyky: CZ | EN | RU
Kraj podepsal Memorandum o spolupráci a podpoře technických oborů na VŠTE

Memorandum o spolupráci a podpoře technických oborů na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích podepsali dnes – v pondělí 14. října 2013, za Jihočeský kraj hejtman Jiří Zimola a za VŠTE rektor Marek Vochozka.

Forma podpory ze strany kraje bude zahrnovat zejména poskytování podkladů a informací se specifikací na Jihočeský region – zejména z hlediska vymezení teoretických kompetencí a praktických dovedností u studentů bakalářských technických oborů. Dále pak odborné konzultace, zpracování  stanovisek  k materiálům VŠTE týkajících se přípravy  akreditačních  resp.  reakreditačních  žádostí u technických studijních oborů či konzultace k již probíhajícím studijním plánům technických oborů na VŠTE z hlediska aktualizace potřeb uživatelské praxe. 

A naopak VŠTE zase bude pro potřeby Jihočeského kraje a jím řízených organizací a společností zpracovávat výzkumné studie, analýzy, prognózy a projekty. 

„Intenzivně se snažíme o to, abychom v jižních Čechách s dlouhodobým výhledem prakticky provazovali oblast školství a trhu práce. Škola by měla vychovávat k životu a naopak život potřebuje specializované vzdělání,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola. „Vysoká škola technická a ekonomická je konkrétním příkladem toho, jak by se tato spolupráce měla do budoucna odehrávat k maximálnímu užitku všech zúčastněných stran,“ dodal.

„Profilujeme se jako profesně orientovaná vysoká škola regionálního, jihočeského významu. Kontakt s praxí a řešení konkrétních úkolů konkrétních podniků se proto stává každodenní realitou naší činnosti. Podpis smlouvy tak chápeme v prvé řadě jako uznání naší dosavadní práce a odbornosti akademických pracovníků. Spolupráce VŠTE s Jihočeským krajem nabízí řadu možností v oblastech jako je stavebnictví, strojírenství, doprava či ekonomika. Předpokládáme každodenní kontakt při řešení konkrétních výzev a projektů směřujících k rozvoji jižních Čech. Nespornou výhodou VŠTE je schopnost řešení interdisciplinárních, komplexních, nestrukturovaných a složitých úkolů," uvedl Marek Vochozka, rektor VŠTE.

Mezi prvními konkrétními příklady, na čem by mohl kraj s VŠTE spolupracovat, zazněla při podpisu memoranda doprava. „Studenti by se mohli zabývat například problematikou integrovaného dopravního systému či pomoci zmapovat místa na silnicích, která jsou pro řidiče nebezpečná,“ upřesnil krajský radní pro dopravu Antonín Krák.