Jazyky: CZ | EN | RU
Katedra strojírenství VŠTE bude mít zázemí na středních školách

ČESKÉ BUDĚJOVICE. 11. července 2013

První dvě jihočeské střední školy z Velešína a Strakonic budou mít od září odborná pracoviště Katedry strojírenství Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Dohodu o jejich vzniku včera podepsali rektor Marek Vochozka a ředitelé obou středních škol – Milan Timko za Střední odbornou školu strojní a elektrotechnickou ve Velešíně a Miloslav Pileček za Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu řemesel a služeb Strakonice. 

„Naše odborná pracoviště, jak už z názvu plyne, budou zajišťovat semináře a cvičení odborných strojírenských předmětů, která se na těchto středních školách učí. Jde o významný posun ve spolupráci vysokého a středního školství v Jihočeském kraji a náš další konkrétní příspěvek k výchově technicky vzdělaných lidí,“ říká Marek Vochozka.    

Odborné pracoviště Katedry strojírenství bude ve Velešíně řídit doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD. a ve Strakonicích Ing. Daniel Kučerka, PhD. Střední školy poskytnou k odborné výuce i své stroje a zařízení a budou se podílet i na programovém a materiálovém zabezpečení vysokoškolské výuky.

 

„Kontinuita odborného vzdělávání mezi střední a vysokou školou je velmi důležitá. Žákům i vyučujícím to umožní poznat nové trendy a srovnávat. Věřím, že to výuku těchto odborných předmětů dál zkvalitní a zatraktivní nejen pro žáky, ale i pro naše učitele,“ říká Milan Timko. 

 

Podle Miloslava Pilečka jde o radikální krok, který do výuky odborných strojírenských předmětů přinese nové prvky a možnosti. „Velmi se na tuto spolupráci těšíme, protože technické obory potřebují nové impulsy, aby dokázaly reagovat i na potřeby strojírenských podniků,“ uvedl Miloslav Pileček. 

 

Předpokládá se, že podobná odborná pracoviště postupně vzniknou i na dalších, technicky zaměřených středních školách v kraji. 

 

„Jde o jeden z výstupů Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE, které sdružuje právě technické střední školy. U jeho založení byly tři, nyní, po půl roce činnosti se jejich počet zvýšil na deset,“ říká Ludmila Opekarová, prorektorka VŠTE. Předpokládá, že se postupně počet členů konsorcia rozšíří i o základní školy a koncentruje se v něm to nejlepší, co v kraji v oblasti technického vzdělávání existuje. 

 

Nový obor Strojírenství se na VŠTE učí od března, kdy do letního semestru škola přijala 44 prvních studentů. Další přibudou od nového akademického roku, který začne v září. Právě probíhající druhé kolo přijímacího řízení končí 2. srpna.   

 

***

VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Letos na ní působí na 4000 studentů v pěti bakalářských oborech: Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Konstrukce staveb, Ekonomika podniku a Stavební management.