Katedra dopravy a logistiky

Katedra dopravy a logistiky

Katedra dopravy a logistiky je profilovou katedrou studijního oboru Technologie dopravy a přepravy. Cílem tohoto oboru je taková profilace absolventů, která umožní jejich zařazení do manažerských pozic ve firmách a organizacích působících na přepravním trhu. Naplnění takto pojatého profilu absolventa vyžaduje provázání technických, technologických a ekonomických vědních disciplín a předmětů, které charakterizují nejenom fungování všech subjektů přepravního trhu, ale jsou předpokladem zpracování a hodnocení technicko-technologických a technicko-ekonomických charakteristik jednotlivých dopravních oborů, jejich postavení v rozhodovacích procesech přepravců i cestujících a v neposlední řadě veřejné správy.

Činnost katedry se neomezuje pouze na pedagogickou činnost, nýbrž členové katedry se realizují i v oblasti vědecko-výzkumné. Výsledky těchto činností jsou prezentovány formou vystoupení na mezinárodních a tuzemských konferencích a seminářích a publikacemi v domácích a zahraničních odborných časopisech.

Katedra dopravy a logistiky zajišťuje výuku více jak deseti specializovaných profesně zaměřených předmětů studijního oboru Technologie dopravy a přepravy a to v úzké spolupráci s odbornou praxí. Kromě tohoto studijního oboru je v rámci katedry zajišťována výuka u některých předmětů oboru Ekonomika podniku a Stavební management. Ruku v ruce s moderními počítačovými technologiemi, novými přístupy ve formách výuky jednotlivých předmětů či spolupráce s dopravními experty z firemní praxe na výuce se studium dopravního oboru stává vysoce fundovaným.

Důležitý je na katedře přístup k našim studentům, který by měl být co nejbližší. Nejen proto byl založen i profil katedry na internetové sociální síti Facebook, kde se vyučující dopravních oborů budou snažit přinášet, kromě jiného, nové zajímavé poznatky a trendy v oblasti dopravy a logistiky.

 

Výzkumné projekty a granty Katedry dopravy a logistikyVýzkumné projekty a granty Katedry dopravy a logistiky

Katedra dopravy a logistiky spolupracuje s mnoha soukromými, ale i státními společnostmi a partnery na výzkumných projektech, které se snaží zvýšit kvalitu a celkovou funkčnost  dopravy v celé České republice. Na těchto projektech pracují naši studenti pod dohledem našich akademických pracovníků. Přehled těchto projektů naleznete zde.

 

Společné pracoviště Katedry dopravy a logistiky a společnosti JIKORD s.r.o.

Na základě Memoranda o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Vysokou školou technickou   a ekonomickou v Českých Budějovicích (podepsal hejtman Jihočeského kraje a rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích dne 14. 10. 2013) vzniklo společné pracoviště Katedry dopravy a logistiky a společnosti JIKORD s.r.o. (Jihočeský koordinátor dopravy – zajišťuje dopravní obslužnost Jihočeského kraje).

 

Laboratoře KDL

Katedra dopravy a logistiky vlastní mnoho laboratorní techniky, která pomáhá při výuce a studenti díky této technice naberou mnoho zkušeností pro případné budoucí zaměstnání v oboru dopravy a logistiky. Tato laboratorní technika, ale také pomáhá při výše avizovaných projektech katedry. Přehled techniky naleznete zde.

 

Další projektová činnost katedry:

 

Členství v organizacích a sdruženích:

 • Svaz spedice a logistiky
 • Technologická platforma silniční doprava
 • Česká logistická asociace
 • Česká marketingová společnost

 

Naši partneři:

 • ČD Cargo, a.s.
 • České dráhy, a.s.
 • ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s.
 • ČSAD JIHOTRANS, a.s.
 • ČSAD STTRANS, a.s.
 • Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
 • Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
 • DOSTA Tábor, s.r.o.
 • GEIS CZ, s.r.o.
 • JIKORD, s.r.o.
 • CK Máj, s.r.o.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Řízení letového provozu ČR, s.p.
 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

 

Navštivte naši katedru na Facebooku zde