Jazyky: CZ | EN | RU
Katedra cizích jazyků

jazyky

Katedra cizích jazyků je pevnou součástí VŠTE již od samotného jejího vzniku a prioritně zabezpečuje výuku cizích jazyků.  Podílí se na zajištění jazykové výuky pro všechny stávající studijní programy VŠTE ekonomického i technického směru na Ústavu podnikové strategie i Ústavu technicko-technologickém a také personálně zabezpečuje i související kurzy pro Centrum celoživotního vzdělávání.  Tým katedry je tvořen skupinou kvalifikovaných a zkušených akademických pracovníků, kteří kontinuálně pracují na svém dalším odborném vzdělávání.

Katedra se rovněž velmi činorodě podílí na tvůrčí a projektové činnosti školy, přičemž aktivně spolupracuje s ostatními katedrami a odděleními nejen mateřské vysoké školy, ale i ostatních vysokých škol nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Dosavadní tvůrčí bilance členů katedry zahrnuje několik desítek publikací (viz publikační činnost). Členové katedry jsou také navrhovateli a úspěšnými řešiteli či spoluřešiteli četných projektů (projekty FRVŠ, IGA, OPVK aj.). 

Významnou činností, kterou katedra realizuje je také překladatelský a tlumočnický servis pro ostatní katedry a úseky VŠTE, čímž dochází zároveň přirozeně a kontinuálně k transferu nejnovějších odborných poznatků směrem k vyučujícím katedry.

Ve vztahu vnějším subjektům katedra nabízí překladatelské a tlumočnické služby, výuku cizích jazyků, a to včetně přípravy na mezinárodní a státní jazykové zkoušky.

Katedra cizích jazyků velmi pozitivně vnímá boloňský proces ve vysokoškolském vzdělávacím prostoru a s ním související internacionalizaci studia. Její členové pravidelně realizují výukové pobyty a pracovní stáže v rámci různých programů jako např. Erasmus.  Pro zahraniční studenty, kteří absolvují svůj studijní pobyt u nás, zabezpečuje katedra výuku češtiny a ostatních jazyků.

Hlavním cílem výuky cizích jazyků je připravit studenty na aktivní využití cizího jazyka v jejich budoucí profesní praxi, proto je jednou z priorit tvorba vlastních studijních opor a studijních materiálů, které by těmto potřebám odpovídaly. V současné době jsou k dispozici takřka pro všechny jazykové předměty vlastní podpůrné studijní materiály. Samozřejmostí je také elektronické testování znalostí studentů.

Vedoucí Katedry cizích jazyků: PhDr. Jan Gregor, Ph.D.