Jazyky: CZ | EN | RU
Interní granty

Interní granty

Řešené IG 2013

Obrázek
1. Umělé sociální sítě a jejich modelování
    Řešitel: Ing. Jiří Jelínek, CSc.
    Katedra přírodních věd

2. Zjištění efektivity různých výukových metod při výuce informatiky na VŠTE

    Řešitel: Mgr. Václav Dobiáš
    Katedra přírodních věd

3. Modelování dopravních systémů
    Řešitelé: Ing. Jiří Jelínek, CSc., RNDr. Jana Vysoká
    Katedra přírodních věd

4.  Podpora internacionalizace VŠTE (Aktualizace multimediální prezentace – v anglickém, německém a ruském jazyce a vytvoření nových jazykových mutací pro jazyk čínský, španělský a francouzský
    Řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D.
    Katedra cizích jazyků

5. AcrossCultures
    Příprava nového předmětu pro vyjíždějící a přijíždějící studenty programu Erasmus (interkulturní příprava na Erasmus pobyty)

    Řešitel: Mgr. Jindřiška Šulistová
    Katedra cizích jazyků

6. Tvorba praktického výukového modulu prezentačních dovedností
    Řešitelé: Mgr. Andrey Artemov, Ph.D., Dr. Ludwig Diess, Robert Arthur Donaldson
    Katedra cizích jazyků

7.  Analýza vlivu velikosti jízdného na vytíženost spojů MHD, optimalizace linek MHD v návaznosti na dopravní obslužnost VŠTE v ČB

    Řešitel: Ing. Martin Maršík, Ph.D.
    Katedra ekonomiky a managementu

8. Vývoj mýtních poplatků za užívání veřejných komunikací ve státech EU od roku 2010 s výhledem do roku 2016
    Řešitelé: Ing. Lukáš Kučera, Ing. Jiří Tuček, Ing. Julie Tužová
    Katedra ekonomiky a managementu

9.  Řešení problematiky proudění vzduchu v otevření vzduchové dutině u dvouplášťových střech pasivních objektů
    Řešitelé: Ing. Petra Bednářová, Ph.D, Ing. Roman Šubrt, Ing. František Popp, Ing. Blanka Pelánková
    Katedra stavebnictví

10.Řešení přestupních bodů v MHD ČB – pro zkvalitnění přestupu pro cestující a získání podkladů pro řešení uceleného  integrovaného dopravního systému
    Řešitel: Ing. Ladislav Bartuška
    Katedra dopravy a logistiky

11.Zpracování analýzy z oblasti hydraulických čerpadel z hlediska stávajících i nových trendů z tuzemské i zahraniční literatury
    Řešitelé: Ing. Daniel Kučerka, PhD., doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., doc. Ing. Štefan Husár, PhD.
    Katedra strojírenství

Obhájené IG

IGS 2012


1. Z jakých důvodů využívají a nevyužívají cestující MHD včetně širšího průzkumu po celém městě a jeho okolí
Řešitel: Ing. Martin Maršík, Ph.D.
Katedra ekonomiky a managementu

2. Podpora internacionalizace VŠTE
Řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. a kol.
Katedra cizích jazyků

3. Problematika nedostatku řidičů mezinárodní kamionové dopravy v horizontu několika let
Řešitel: Ing. Jiří Tuček
Katedra ekonomiky a managementu

4. Nedálková, nekomerční doprava v kontextu
Řešitel: Ing. Petr Ježek, Ph.D.
Katedra ekonomiky a managementu

5. Sledování dlouhodobé účinnosti protiradonových opatření (vypracování metody, její naplnění a ověření)
Řešitel: RNDr. Stanislav Škoda, Ph.D., Ing. František Popp
Katedra stavebnictví

IGS 2011


1. Generátor testů zaměřený na španělštinu pro ekonomy
Řešitel: Mgr. Věra Filipová
Katedra cizích jazyků

2. Generátor testů – zaměření na ruský jazyk pro ekonomy druhý
Řešitel: Mgr. Ivana Jílková
Katedra cizích jazyků

3. Generátor testů pro výuku anglického jazyka pro techniky
Řešitel: Mgr. Jindřiška Šulistová
Katedra cizích jazyků

IGS 2010

1. Generátor matematických úloh
Řešitel: Ing. Kamil Dedecius, RNDr. Jana Kalová, Vojtěch Stehel
Katedra aplikovaných věd

2. Objemové změny tepelných izolací při styku s vlhkostí a jejich degradace
Řešitel: Ing. Petra Bednářová, Ph.D., Ing. František Popp, Ing. Alena Hynková, CSc.
Katedra stavebnictví

3. Stavební materiály - jejich vliv na vnitřní prostředí obytných budov z hlediska zdravotní nezávadnosti
Řešitel: Ing. Alena Hynková, CSc. Ing. Petra Bednářová Ph.D., Ing. František Popp
Katedra stavebnictví

4. Cvičení a testy pro výuku německého jazyka na VŠTE v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D.
Katedra cizích jazyků