Jazyky: CZ | EN | RU
Informace pro zahraniční zájemce o bakalářské studium v českém jazyce

Zájemci z EU
- Doložit účel pobytu (originál přijetí ke studiu, nebo úředně ověřenou kopii)
- Podání žádosti na území ČR (3 měsíce bez problémů)
- Cestovní pas, foto 3,5x4,5 cm
- Vyplnit fialovou žádost
- Doklad o zajištění ubytování
- Doklad o zdravotním pojištění
- Vše je bez poplatků
- Cizinecká policie má 30 dnů na vyřízení žádosti

Zájemci mimo EU
- Žádají o vízum
- Podává se na českém zastupitelském úřadu v zahraničí
- Vyplnit zelenou žádost
- Kolej – potvrzení o ubytování
- Doklad o účelu pobytu – přijetí ke studiu
- 2 fotky, cestovní pas
- Prokázat zajiťění finančních prostředků, na 12 měsíců 24 240 Kč předložit v hotovosti ve volně směnitelné měně; nebo výpis z účtu + mezinárodně uznávaná platební karta
- Výpis z rejstříku trestů z domovského státu ne starší 180 dnů, nutno přeložit znalcem s  kulatým razítkem
- Po vstupu na území ČR do 3 dnů musíte dojít na cizineckou policii si vyzvednout průkaz k dlouhodobému pobytu, poplatek 1000 Kč
- Lhůta pro vyřízení 60 dnů od podání žádosti (vč. všech náležitostí žádosti)
- Před udělením víza předložit doklad o uzavření zdravotního pojištění po celou dobu pobytu

Kontakt
Erasmus - výběrové řízení pro akademický rok 2014/2015
Vízové informace mvčr
V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte cizineckou policiii:
ocpcb@mocr.cz
+ 420 974 226 851-9
Řízení i odpovědi jsou v českém jazyce.
Centrum pro podporu integrace cizinců
Poskytované služby:
- Poradenská a informační činnost
- Právní poradenství
- Sociokulturní kurzy
- Kurzy českého jazyka
- Internetové pracoviště a knihovna
- Kurzy základní počítačové gramotnosti
www.integracnicentra.cz
Kněžkodvorská 2296, 370 04 České Budějovice