Jazyky: CZ | EN | RU
INVOUCHER – Jihočeské podnikatelské vouchery

Premisou podnikatelských voucherů je iniciovat vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, konkrétně napomoci zmiňovaným stranám jak tuto spolupráci realizovat, podpořit je v budování vzájemné důvěry a nechat je vyzkoušet si, že vzájemná spolupráce může být přínosná pro obě strany.

Garantem celé akce je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Na počátku všeho stojí podnik, který potřebuje vyřešit specifický technologický úkol (např. složitou laboratorní analýzu), kterou dovede zpracovat specializovaná laboratoř ve výzkumné organizaci, v našem případě vysoká škola. Podnik si zažádá společně s poskytovatelem znalostí o podnikatelský voucher. Pokud jej podnik získá, pokryje si prostřednictvím něj náklady, které by za uvedenou službu (analýzu) poskytovateli znalostí musel hradit ze svého.

  • Vývoj dopravního softwaru u firmy M-Line, a.s. (2015)
  • Vývoj aplikace pro mobilní telefony, díky níž proběhne sběr dat o přepravním chování obyvatel Jihočeského kraje (Jikord, s.r.o.) (2015)
  • Studie turistických autobusových linek v Jihočeském kraji (JIKORD s.r.o.) (2014)