Jazyky: CZ | EN | RU
Historie

Informačně poradenské centrum vzniklo za pomoci projektu „VŠTE bez bariér“, který byl na Vysoké škole technické a ekonomické realizován od 1. července 2012 do 31. 3. 2015. Cílem projektu byla inovace studijních oborů školy (tj. Ekonomika a management, Stavební management, Konstrukce staveb, Technologie dopravy a přepravy a Strojírenství) zejména ve vztahu ke studentům se specifickými vzdělávacími potřebami (tj. studentům se zrakovým, sluchovým, tělesným nebo sociálním znevýhodněním a dále studentům se specifickými poruchami učení – např. dyslexie, dysgrafie apod.) a vhodnému provázání nabízených studijních oborů s praxí.
 
Změny se projevily v prezenční i kombinované formě studia, a to prostřednictvím inovace studijních materiálů (např. formou online výukových materiálů), pořízení podpůrných didaktických a kompenzačních pomůcek a v neposlední řadě proběhly také stavebně technické úpravy v areálu školy.
 
Informačně poradenské centrum bylo slavnostně otevřeno 1.9.2013. Základní myšlenkou vybudování Informačně poradenského centra bylo to, aby skutečně pomáhalo studentům se specifickými potřebami s jejich studiem, aby zmírnilo důsledky znevýhodnění a nabídlo užitečné rady a především služby.
 
V září 2015 se centrum představilo na VIII. ročníku mezinárodní konference „Vysokoškolské studium bez bariér“ na Technické univerzitě v Liberci a do Sborníku příspěvků Bc. Jana Hůlková přispěla článkem s názvem „Hosté z cizích krajin“. Na základě představení centra na liberecké technické univerzitě bylo VŠTE nabídnuto členství v Asociaci poskytovatelů služeb studentů se specifickými potřebami. Dne 7. října roku 2015 byla na Univerzitě Karlově v Praze, na 5. zasedání valné hromady Vysoká škola technická a ekonomická zvolena plénem do Asociace poskytovatelů služeb studentů se specifickými potřebami.
 

Stavebně technické úpravy na VŠTE

V rámci projektu proběhly velmi významné stavebně – technické úpravy v areálu VŠTE. Veškeré úpravy proběhly v průběhu roku 2013 a týkaly se především zajištění:
  • bezbariérového přístupu do všech budov v areálu školy,
  • bezbariérového pohybu v rámci hlavní budovy D,
  • toalet pro zdravotně znevýhodněné studenty.
 
Aby mohly být výše uvedené aktivity realizovány, bylo nutné provést následující druhy prací:
  • Bourací práce – bourání stávajících zařízení a vytvoření průchodů v nosné panelové konstrukci pro osazení
    výtahu.
  • Statická opatření na budově.
  • Vytvoření šachty výtahu.
  • Úpravy jednotlivých podlaží pro zajištění dostupnosti výtahu z centrální komunikace.
  • Úpravy střechy budovy D kvůli výtahové šachtě.
 
V roce 2016 VŠTE odstranila další fyzickou bariéru. Studenti mají možnost stravování v bezbariérově přístupné menze, kde byl zřízen výtah, díky kterému je menza v současné době přístupná pro studenty s pohybovým postižením.