Jazyky: CZ | EN | RU
Historická událost: VŠTE otevřela obor Strojírenství

České Budějovice, 4 března 2013

Jihočeské vysoké školství se dnes dočkalo historické události. Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) začala výuka nového oboru Strojírenství. Jde o zlomový okamžik. Žádná vysoká škola v kraji se dosud nikdy výchovou strojních odborníků nezabývala.
Do letního semestru nastoupilo na denní bakalářské studium 44 prvních studentů. Ti v minulých týdnech úspěšně absolvovali přijímací řízení a zápis do studia. Zahájení výuky v letním semestru již běžícího akademického roku umožňuje zákon o vysokých školách, neboť nový obor VŠTE akreditovala loni na podzim. Akreditaci přitom škola připravovala již téměř od svého založení. Podařilo se jí to ale až nyní.
„Strojírenství je velmi těžkým a pro výuku složitým oborem. Kromě profesorů a docentů v akademickém sboru jsme na přípravě spolupracovali s odborníky z praxe. Museli jsme připravit materiálně technické zázemí v podobě laboratoří a místností pro praktickou výuku, zajistit pro studenty praxi v podnicích. To chce samozřejmě svůj čas. Nyní se ale už plně soustředíme na kvalitu výuky a na přípravu odborníků, kteří budou ihned uplatnitelní na trhu práce.“ říká Marek Vochozka, rektor VŠTE. 
Studijní program zahrnuje teoretické základy matematiky, fyziky, statiky, kinematiky, dynamiky, základy podnikové ekonomiky. Ve druhém a třetím ročníku je studium zaměřené na základy počítačem podporované konstruování a technologie výroby.  Ve třetím roce pak studenty čeká praxe zaměřená na strojírenské technologie, obrábění a zkoušení a vlastnosti materiálů ve firmách, kde budou dělat i bakalářské práce. „Jde o plnohodnotné bakalářské studium. Prostor nám dává i zatím čtyřletá akreditace,“ říká docent Štefan Husár, garant oboru a vedoucí Katedry strojírenství VŠTE. 

Marketingový průzkum, který VŠTE pravidelně již několik provádí v regionu, ukázal, že největší zájem mají zdejší průmyslové podniky, s výjimkou samotných strojařů, o technology a konstruktéry. Tímto směrem se chce škola orientovat. 

„To je role profesně orientovaných polytechnických škol. Studenti získají vědomosti z tvorby technické dokumentace, zásady konstruování jednoduchých i složitějších konstrukcí, technologie tváření, slévání i obrábění. Pak je na nich, zda půjdou hned do práce nebo se na něco specializují v navazujícím magisterském studiu. Dělat úzkou specializaci už v bakalářském studiu by nebylo dobře. Strojírenství je široce spektrální, s řadou technologií o materiálech, zpracování, vlastnostech, složení,“ říká docent Husár. 

Podle Miroslava Dvořáka, generálního ředitele MOTOR JIKOV Group, je nový obor výzvou i pro jihočeské firmy. „Při akreditačním řízení jsme škole poskytli potřebné garance a jsme na to hrdí. Nedostatek technických profesí je v jižních Čechách akutní a je velkou škodou, že se zde Strojírenství nepodařilo akreditovat dříve. Ale i tak to je pro zdejší průmysl skvělá informace. My jsme spolupráci s VŠTE velmi otevření a její dobří studenti u nás budou mít dveře otevřené,“ uvedl Miroslav Dvořák. 

„Pokud se VŠTE podaří změnit současný zažitý stav, kdy středoškoláci za dalším studiem technických oborů, z našeho pohledu hlavně strojírenství, odcházejí mimo kraj a zpátky na jih Čech se už vracejí jen málo, budu to považovat za úspěch,“ uvádí Ilona Walnerová, vedoucí lidských zdrojů Jihostroje Velešín. Prostor k uplatnění se tak nabízí i absolventům středních průmyslových a odborných škol například z Velešína, Strakonic či Českých Budějovic, s nimiž VŠTE spolupracuje. 

VŠTE nyní usiluje o stavbu centralizovaných laboratoří pro nový obor Strojírenství, které mu mají vytvořit odpovídající zázemí. Včetně přístrojového vybavení půjde o investice v řádech milionů korun. 

***
VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v Česku. Letos na ní působí už téměř 4000 studentů v pěti bakalářských oborech. Vedle Strojírenství jde o obory Ekonomika podniku, Konstrukce staveb, Stavební management a Technologie dopravy a přepravy.