Jazyky: CZ | EN | RU
HORIZON 2020

Podanné projekty

Rising Avarenes on Biochar

Anotace: Biologicky rozložitelný odpad je možné na základě pyrolýzy přeměnit na pevný uhlík (tzv. biouhel), který lze začlenit od půdy, kde zastavuje vyplavování živin a zvyšuje celkovou úrodnost půdy. Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí o biouhlu v EU a učinit z něj běžnou součást zemědělské praxe.

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Maroušek, Ph.D.

Doba řešení: 50 měsíců

 

Filter

Anotace: Projekt se zaměří na využití zbytků kvašení bioprůmyslu (bioplynové stanice, lihovary, rafinérie apod.), které jsou často využívána v zemědělství jako hnojiva, což je z ekonomického hlediska nevýhodné; zejména co se týče kapalných frakcí zbytků kvašení.  Cílem projektu je tedy návrh pokročilého biofiltru, který bude schopen opakovaně použít živiny přítomné v této kapalné frakci.

Řešitelé: Ing. Josef Maroušek, Ph.D. (VŠTE ČB)

Anna Smetanová, Ph.D. (Institut national de la recherche agronomique), Patryk Oleszczuk (University of Maria Sklodowska-Curie), Thomas Rosenau (The University of Natural Resources and Life Sciences Vienna), Ing. Oldřich Látal, Ph.D. (Agrovýzkum Rapotín)

Doba řešení: 36 měsíců