Jazyky: CZ | EN | RU
Experti na dopravu a logistiku se sešli v Č.Budějovicích na konferenci LOGI 2013

České Budějovice, 10. října 2013 

 
Šest desítek odborníků na dopravu a logistiku ze čtyř zemí se účastní 14. ročníku vědecké konference LOGI 2013, která se dnes koná v Českých Budějovicích. Hlavním spoluorganizátorem je zdejší Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE).
Klíčovým tématem jsou nové trendy a očekávání v logistice, logistických činnostech a službách a progresivní technologie používané v logistických procesech.
 
„Řízení logistiky a dopravy, která je jejím významným subsystémem, má v dnešní ekonomice klíčový význam. Cílem je optimalizace přepravních řetězců od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Kromě dopravy jde i o přepravní úpravu výrobků, manipulaci s nimi, skladování, informační toky a odpovídající technickou infrastrukturu. Budování logistických terminálů se zapojením logistických subsystémů a využitím všech druhů dopravy má vliv na snižování celkových nákladů,“ říká Zdeněk Žemlička, předseda dozorčí rady Českých drah a docent Katedry dopravy a logistiky VŠTE, který je i členem vědeckého výboru konference.
 
Podle docenta Rudolfa Kampfa, vedoucího Katedry dopravy a logistiky VŠTE, se obor i díky zavádění nových technologii dynamicky vyvíjí a platí o něm totéž, co o dalších průmyslových odvětvích. Chce-li být konkurenceschopný, musí se vyvíjet a reagovat na potřeby doby a zákazníků. 
 
„Multimodální terminály a logistická centra se i v Česku musí do budoucna považovat za nedílnou součást dopravní infrastruktury. Tuto oblast také v letech 2014 až 2020 podpoří evropské fondy prostřednictvím Operačního programu Doprava,“ říká Vít Sedmidubský z Ministerstva dopravy ČR.
 
Právě výměna zkušeností a poznatků mezi odborníky z praxe a akademického prostředí, zastoupeného deseti vysokými školami, tvoří hlavní náplň konference, na jejímž uspořádání se podílejí i Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, VŠLG Přerov a VŠE Praha. Partnery jsou Česká logistická asociace, Svaz spedice a logistiky ČR a Svaz dopravy.
 
Na konferenci se představila rovněž Katedra dopravy a logistiky VŠTE. Obor technologie dopravy a přepravy vyučuje od roku 2012 a za dva roky se dočká prvních absolventů – bakalářů. „Zájem o studium je velký a obor na škole patří mezi nejrychleji rostoucí,“ říká vedoucí katedry Rudolf Kampf. Ten oceňuje i zájem firem, s nimiž katedra spolupracuje. Mezi jejími externími vyučujícími je například i Jiří Kolář, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty. 
 
Spolupráce České Logistické Asociace (ČLA) s VŠTE je efektivní a oboustranně prospěšná. Experti ČLA se podílejí na výuce formou vyzvaných přednášek a naopak katedra Dopravy a logistiky VŠTE se podílí na řešení věcných problémů z firemní praxe, říká Ing. František Kycl, Ph.D., prezident ČLA.
 
VŠTE na konferenci představila i projekt Energieerlebniswelt, na němž se v rámci česko-rakouské příhraniční spolupráce podílí jako partner. Jeho výstupem je vybudování Energetické zážitkové výstavy v Grossschönau, která podporuje energeticky efektivní výstavbu, bydlení a sanování. Což je i možnost pro logistická centra. I ta potřebují budovy se sníženou energetickou náročností. Registrační číslo projektu: M00177.