Jazyky: CZ | EN | RU
Evropská komise udělila VŠTE prestižní certifikát ECTS Label

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 24. ledna 2013

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích se nyní zařadila mezi deset českých vysokých škol, jimž od roku 2009 Evropská komise udělila certifikát ECTS Label. Jedná se o nejprestižnější evropské ocenění v oblasti terciárního vzdělávání, potvrzující kvalitu a excelenci vysokoškolské instituce.

„Jde o velký úspěch, který potvrzuje orientaci VŠTE jako výukové vysoké školy i v rámci EU. Třeba pobyt zahraničních studentů u nás se jim bude uznávat, jako kdyby studovali na své domovské univerzitě. Velmi mě těší, že k nám hodnotitelé neměli žádnou výtku či doporučení,“ říká Lenka Hrušková, prorektorka pro studium a pedagogickou činnost. 

Ocenění ECTS Label garantuje, že škola důsledně a správně používá evropský kreditový systém ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), který slouží k hodnocení studia vysokoškoláků. V Evropské unii platí díky tzv. Boloňské dohodě z roku 1999. Jejím cílem je ujednotit vysokoškolský systém v EU tak, aby byl prostupný a srovnatelný. Zavedení ECTS tedy umožňuje transparentní uznávání zahraničních studijních pobytů studentů v rámci univerzit a zvyšuje kvalitu i studijní možnosti.
Žádost o udělení ECTS Label posuzovala Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Ta ji pak předala k hodnocení nezávislým expertům Výkonné agentury Evropské komise v Bruselu.

Kromě certifikátu ECTS Label je VŠTE už od roku 2011 držitelem evropského certifikátu DS Label. Ten potvrzuje vydávání anglického dodatku k diplomu o absolvování školy. To pak absolventům usnadňuje získávání práce po celé Evropě.