Jazyky: CZ | EN | RU
Enviromentální a výzkumné pracoviště

VŠTE se dlouhodobě orientuje na multioborový výzkum, ve kterém se střetává technika v nejrůznějších oborech a ekonomika. Z těchto důvodů zřídila škola Environmentální a výzkumné pracoviště, které disponuje zázemím a zkušenostmi s realizací smluvního výzkumu, projektové činnosti, poradenské činnosti apod. O úspěších tohoto pracoviště hovoří i množství publikací, které je realizováno v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech indexovaných ve Web of Science.