Jazyky: CZ | EN | RU
ERASMUS - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Zahraniční oddělení VŠTE v Českých Budějovicích vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2017/18 (zimní semestr).

POZOR! V rámci programu Erasmus + je možné vyjíždět OPAKOVANĚ na studijní pobyty Erasmus! Hlásit se tedy mohou i studenti, kteří již na pobytu Erasmus+ byli. Limitem je 12 měsíců pobytu strávených na studijním pobytu či pracovní stáži Erasmus v rámci jednoho stupně studia (stupeň = bakalářský, magisterský, doktorský). Studijní pobyty i praktické stáže se pro tento účel sčítají.

Hlásit se mohou studenti prezenční i kombinované formy, kteří budou v době výjezdu do zahraničí minimálně ve druhém ročníku bakalářského studia. Zájemci odevzdají elektronicky vyplněnou a podepsanou přihlášku buď přímo koordinátorovi zahraničních vztahů (Ing. Iveta Bátovská, Mgr. et Mgr. Alžběta Troupová - kancelář D111) nebo ji nechají předat pracovníky recepce VŠTE či přihlášku zašlou poštou, a to nejpozději do 29. května 2017. Uzávěrky jednotlivých vysokých škol se liší, je možné se dohodnout na pozdějším termínu odevzdání, pokud to vybraná VŠ umožňuje.

Pro výběr zahraniční školy prosím navštivte webové stránky jednotlivých zahraničních škol, kde bývají uvedeny požadavky na uchazeče, uzávěrky přihlášek, nabídky předmětů pro zahraniční studenty a období semestru. Seznam partnerských vysokých škol je k nalezení zde: www.vstecb.cz/Seznam-partnerskych-vysokych-skol-1036.htm. Výše stipendií pro akademický rok 2017/18 zůstává stejný jako v minulých letech a naleznete je zde.

V případě převisu zájemců nad nabízenými místy budou přednostně vybráni studenti, kteří se sami aktivně pomáhají a angažují se v organizaci akcí pro zahraniční studenty, kteří na VŠTE přijíždějí v rámci programu Erasmus+. Pro tento účel byl založen spolek ESN VŠTE Budweis (www.esnvste.cz) Dalšími kritérii budou: ročník studia (vyšší ročník má přednost), prospěch, úroveň jazyka, ve kterém hodlá uchazeč studovat, motivace.

Potřebujete-li konzultaci s koordinátorem zahraničních vztahů, domluvte si schůzku prostřednictvím e-mailu batovska@mail.vstecb.cztroupova@mail.vstecb.cz.