Jazyky: CZ | EN | RU
Akademičtí pracovníci

V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších přepisů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vypisují výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:
 
 
ÚSTAV TECHNICKO - TECHNOLOGICKÝ
KATEDRA STAVEBNICTVÍ
 
Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent se zaměřením v některé z oblastí:
 • Geotechnika a zakládání staveb
 • Geodézie, Stavební geodézie
 • Stavební fyzika obecně nebo se specializací (např. akustika, teplo, světlo)
U všech pozic požadujeme znalost práce se specifickými softwary.
 
Nabízíme:
 • Možnost realizace vlastního výzkumu v moderní laboratoři
 • Zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí
 • Řízení studentských projektů
 • Práce v dynamickém kolektivu
 • Možnosti vycestování na zahraniční stáže v rámci Erasmus plus i bilaterálních dohod
 • Možnost práce i na zkrácený pracovní úvazek (např. 50%)
 
KATEDRA DOPRAVY A LOGISTIKY
Název pozice: Akademický pracovník - odborný asistent, docent, profesor v oblasti dopravy a logistiky se zaměřením v některé z oblastí:
 • Technologie nákladní přepravy (silniční a železniční)
 • Technologie a řízení letecké a vodní dopravy
 • Technologie a řízení dopravy – IDS
 • Ekonomické a finanční nástroje v logistice
 • Řízení dodavatelských systémů
 • Informační a telekomunikační technologie a systémy
 • Dopravní politika
 • Dopravní prostředky
 • Logistika
 • Mechatronika, Projektování robotizovaných výrobních procesů
 
KATEDRA STROJÍRENSTVÍ
Název pozice: Akademický pracovník - odborný asistent, docent, profesor se zaměřením v některé z oblastí:
 • Slévárenství
 • Progresivní technologie
 • Procesy a robotika
 • Mechatronika
 • Metalografie
 • Energetika
 • Konstruování
 • Měřící technika a výstupní kvalita
 • Tribologie a servis strojů
 
KATEDRA PŘÍRODNÍCH VĚD
Název pozice: Akademický pracovník - odborný asistent, docent, profesor se zaměřením v některé z oblastí:
 • Informační technologie
 • Matematika
 • Statistika
 • Fyzika
 • Automatizace a robotizace výrobních procesů 
 • CAD/CAM podpora výrobních procesů
 
ENVIRONMENTÁLNÍ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ
Název pozice: Akademický/Vědecký pracovník - odborný asistent, docent, profesor se zaměřením v některé z oblastí:
 • Organická/anorganická chemie
 • Biotechnologie
 • Environmentální technologie
 
Obecné požadavky pro všechny obsazované pozice:
 • Získaný titul prof., doc., Ph.D. nebo CSc., příp. Mgr., Ing. se zahájeným doktorským studiem
 • Aktivní angličtina
 • Schopnost přednášet a vést cvičení v angličtině (výhodou)
 • Přednášková činnost, vedení seminářů, projektů, bakalářských a diplomových prací
 • Předpoklady k tvůrčí činnosti
 • Schopnost publikovat a pracovat na vlastních projektech
 • Schopnost samostatné vědecké práce v oboru
 
ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE
Katedra Ekonomiky
Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent, profesor:
 • výuka v ČJ, AJ a garance předmětů Finanční účetnictví I, Finanční účetnictví II a Mzdové účetnictví, Nauka o podniku, Nauka o podniku pro magisterské studium, Podnikové informační systémy a administrativa podniku.
 • 100 % úvazek, v případě zájmu možnost domluvit i nižší
 • zařazení v platové třídě v souladu s vnitřními předpisy VŠTE
 
Katedra cizích jazyků
Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent (Ph.D.)
 • v oboru anglický jazyk
 
Katedra cestovního ruchu a marketingu
Specializace Marketing:
 • Minimální požadavek: docent/profesor v oboru specializace, či oboru příbuzném
 • Odpovídající publikační činnost v oboru specializace
 • Znalost AJ výhodou
 • Vyučované předměty a jejich zaměření: Marketing, Marketingové řízení, Mezinárodní marketing, Marketingový výzkum, Marketingová komunikace, Public relations
Specializace Obchodní podnikání:
 • Minimální požadavek docent/profesor v oboru specializace, či oboru příbuzném
 • Odpovídající publikační činnost v oboru specializace
 • Znalost AJ výhodou
 • Vyučované předměty a jejich zaměření: Obchodní podnikání, Obchodní činnost, Mezinárodní obchod, Technologie vedení obchodu
 
Katedra oborových didaktik
Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent, profesor se zaměřením:
 • Pedagogika
 • Psychologie, speciální pedagogika, pedagogická psychologie
 • Didaktika odborných předmětů
 • Technika
 • Ekonomika, Management
 • Části strojů, Pružnost a pevnost
 • Počítačem podporované konstruování a výroba (znalost projektování v některém 3D SW) 
 • Nauka o materiálech
Požadavky:
 • Vedení přednášek, cvičení
 • Vedení diplomových a bakalářských prací,
 • Příprava a řešení výzkumných projektů
 • Aktivní publikační činnost
 • Znalost metod výzkumu a analýz dat 
 • Spoluúčast na řešení zakázek z uživatelské praxe
Nabízíme:
 • Možnost realizace vlastního výzkumu v moderních laboratořích
 • Zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí
 • Řízení studentských projektů
 • Práce v dynamickém kolektivu
 • Možnosti vycestování na zahraniční stáže v rámci Erasmus+
 
Katedra managementu
Název pozice: Akademický pracovník – asistent se studiem Ph.D. - se zaměřením:
 • Podnikové řízení
 • Personální management
 • Podnikové vzdělávání
 • Management jakosti
 • Řízení změn a inovací
Obecné požadavky: 
 • Účast na řešení výzkumných projektů a grantů
 • Aktivní znalost jazyka (AJ)
 • Znalost matematicko-statistických metod výhodou
 • 100 % úvazek
 
Nabízíme:
 • Možnost profesního růstu
 • Zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí
 • Řízení studentských projektů
 • Práce v dynamickém kolektivu
 • Možnosti vycestování na zahraniční stáže v rámci Erasmus plus i bilaterálních dohod
Informace o pozici:
 • Mzdový tarif: 20 500 Kč, možnost osobního příplatku ve výši mzdového tarifu
 • Požadované vzdělání: vysokoškolské 2. stupně (Mgr., Ing.) - podmínkou studium Ph.D.
 • Požadované jazyky: Angličtina
 
Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent - se zaměřením:
 • Podnikové řízení
 • Strategický management
 • Projektování podnikových procesů a inovací
 • Krizový a procesní management
 • Management jakosti
Obecné požadavky: 
 • Praxe s výzkumnou a vývojovou činností
 • Zkušenost s realizací výzkumných projektů
 • Aktivní znalost jazyka (AJ)
 • Znalost matematicko-statistických metod výhodou
 • 100 % úvazek
Nabízíme:
 • Možnost profesního růstu
 • Možnost realizace vlastního výzkumu
 • Zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí
 • Řízení studentských projektů
 • Práce v dynamickém kolektivu
 • Možnosti vycestování na zahraniční stáže v rámci Erasmus plus i bilaterálních dohod
Informace o pozici:
 • Mzdový tarif: 22 500 Kč, možnost osobního příplatku ve výši mzdového tarifu
 • Požadované vzdělání: Vysokoškolské 3. stupně (Ph.D.)  
 
Název pozice: Akademický pracovník – docent - se zaměřením:
 • Projektování podnikových procesů a inovací
 • Krizový a procesní management
 • Management jakosti
Obecné požadavky: 
 • Příprava a řešení výzkumných projektů.
 • Aktivní publikační činnost.
 • Spoluúčast při aktualizaci stávajících studijních programů a aktivní účast při vytváření nových studijních programů.
 • Spoluúčast na řešení zakázek z uživatelské praxe.
 
Nabízíme:
 • Možnost profesního růstu
 • Možnost realizace vlastního výzkumu
 • Zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí
 • Řízení studentských projektů
 • Práce v dynamickém kolektivu
 • Možnosti vycestování na zahraniční stáže v rámci Erasmus plus i bilaterálních dohod
Informace o pozici:
 • Mzdový tarif: 30 000 Kč, možnost osobního příplatku ve výši mzdového tarifu
 
 
Katedra humanitních studií
Název pozice: Odborný asistent (Ph.D.)
Vzdělání: Ph.D. v oboru ekonomie, hospodářská politika, ekonomická analýza nebo ekonometrie
Požadujeme: Vědeckovýzkumnou činnost, publikování v časopisech indexovaných ve WoS a Scopus.
Nástupní plat: s pohyblivou složkou, celkem 20000-30000,- Kč hrubého
 
ÚSTAV ZNALECTVÍ A OCEŇOVÁNÍ
Název pozice: Akademický pracovník – Ph.D., doc., prof.
zaměření: Finance podniku, oceňování podniku, controlling
Požadavky kvalifikace:
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Aktivní znalost anglického jazyka.
 • Publikační činnost v dané oblasti.
 • Výhodou znalec v oboru ekonomika (oceňování hospodářské činnosti, finanční majetek a oceňování podniků, ceny a odhady a příbuzné specializace), není ovšem podmínkou.
 • Termín nástupu: dle dohody
 
Název pozice: Akademický pracovník – doc., prof. zaměření: Makroekonomie
Požadavky kvalifikace:
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Aktivní znalost anglického jazyka.
 • Publikační činnost v dané oblasti.
 • Termín nástupu: dle dohody
Náplň práce:
 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, tj. garance předmětů, vedení přednášek, zkoušení, vedení kvalifikačních prací.
 • Spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů, resp. oborů a aktivní účast při vytváření nových studijních programů.
 • Spoluúčast na přípravě/řešení rozvojových/výzkumných projektech.
 • Spoluúčast na řešení zakázek z praxe.
 • Publikační činnost.
Nabízíme:
 • 8 týdnů dovolené
 • Práce v příjemném kolektivu
 • Možnost zahraničních mobilit
 • Adekvátní platové ohodnocení
 • Dotované stravování
 • Flexi passy/Příspěvek na penzijní připojištění
 • Mateřská škola
 
Název pozice: Vědecko – výzkumný pracovník  - Ing. (studující v doktorském studijním programu), Ph.D., docent
Specializace: Finance podniku, Oceňování podniku, Statistika, umělá inteligence – neuronové sítě
 
Požadavky kvalifikace:
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Aktivní znalost anglického jazyka
 • Praxe s výzkumnou a publikační činností v dané oblasti. 
 • Zkušenosti s realizací výzkumných projektů
 • Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů, schopnost týmové práce
 • Termín nástupu: dle dohody
Náplň práce:
 • Příprava a řešení výzkumných projektů.
 • Publikační činnost - publikování výstupů výzkumu v tuzemských, zahraničních vědeckých časopisech a sbornících.
 • Účast na konferencích.
Nabízíme:
 • 6 týdnů dovolené
 • Práce v příjemném kolektivu
 • Dotované stravování
 • Adekvátní platové ohodnocení
 • Flexi passy/Příspěvek na penzijní připojištění
 • Mateřská škola
 
Požadované doklady:
 • Přihláška do výběrového řízení včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
 • Strukturovaný profesní životopis
 • Ověřené kopie dokladů o absolvování vysoké školy, resp. dokladů o dosažených hodnostech a titulech,
 • Výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců),
 • Přehled dosavadní pedagogické praxe a praxe v oboru
 • Přehled publikační, prezentační a vědecko-výzkumné činnosti.
 
Informace o pozicích:
 • Místo pracoviště: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
 • Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
 • Délka pracovního poměru: Na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
 • Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
 • Mzdový tarif: 20 000 – 45 000 Kč (dle pracovního zařazení), možný osobní příplatek
 • Požadované vzdělání: Vysokoškolské 3. stupně (Ph.D.), výjimečně vysokoškolské 2. stupně (Mgr., Ing.) - podmínkou studium Ph.D.
 • Požadované jazyky: Angličtina
 • Nabízíme: 8 týdnů dovolené, dotované stravování, mateřská školka
 
Termín pro podání přihlášky: 10.6.2018
Kontaktní osoba: Valéria Kaiserová, tel. 380 070 202, email: kaiserova@mail.vstecb.cz
Adresa: VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika

Přihláška do výběrového řízení