Jazyky: CZ | EN | RU
Akademičtí pracovníci

V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších přepisů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vypisují výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

Ústav znalectví a oceňování

 • Název pozice: Vědecko – výzkumný pracovník – Ing. (studující v doktorském studijním programu), Ph.D., docent - se zaměřením:
  • finance podniku
  • oceňování podniku
  • statistika

Obecné požadavky:

 • Praxe s výzkumnou a vývojovou činností
 • Zkušenost s realizací výzkumných projektů

Náplň práce:

 • Příprava a řešení výzkumných projektů.
 • Aktivní publikační činnost - publikování výstupů výzkumu v tuzemských, zahraničních vědeckých časopisech a sbornících.
 • Spoluúčast na řešení zakázek z uživatelské praxe.

Ústav podnikové strategie

KATEDRA EKONOMIKY

 • Název pozice: Akademický pracovník - odborný asistent, asistent - se zaměřením:
  • ekonomická teorie

KATEDRA MANAGEMENTU

 • Název pozice: Akademický pracovník - docent - se zaměřením:
  • psychologie

Ústav technicko-technologický

KATEDRA STAVEBNICTVÍ

 • Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent  - se zaměřením:
  • Konstrukce staveb
  • Geodézie, Stavební geodézie
  • Stavební fyzika obecně nebo se specializací (např. akustika, teplo, světlo)
  • Technická zařízení budov
  • Ekonomika, Financování a Marketing ve stavebnictví
  • Building Information Modelling / Management
  • Mechanika tekutin, Termodynamika, Energetika, Energetické stroje, Technika prostředí
  • Časti strojů, Pružnost a pevnost
  • Počítačem podporované konstruování a výroba
  • Materiálové inženýrství, Nauka o materiálech

Obecné požadavky:

 • Znalost projektování v některém 3D SW (odborní asistenti a asistenti)

Nabízíme:

 • Možnost realizace vlastního výzkumu v moderní laboratoři
 • Zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí
 • Řízení studentských projektů
 • Práce v dynamickém kolektivu
 • Možnosti vycestování na zahraniční stáže v rámci Erasmus plus i bilaterálních dohod
 • Možnost práce i na zkrácený pracovní úvazek (např. 50%)

 

KATEDRA DOPRAVY A LOGISTIKY

 • Název pozice: Akademický pracovník - odborný asistent, docent, profesor v oblasti dopravy a logistiky se zaměřením:
  • Technologie nákladní přepravy (silniční a železniční)
  • Technologie a řízení letecké a vodní dopravy
  • Technologie a řízení dopravy – IDS
  • Ekonomické a finanční nástroje v logistice
  • Řízení dodavatelských systémů
  • Informační a telekomunikační technologie a systémy
  • Dopravní politika
  • Logistika
  • Mechatronika, Projektování robotizovaných výrobních procesů

 

KATEDRA PŘÍRODNÍCH VĚD

 • Název pozice: Akademický pracovník - odborný asistent, docent, profesor
  se zaměřením:
  • Informační technologie
  • Matematika
  • Statistika
  • Automatizace a robotizace výrobních procesů 
  • CAD/CAM podpora výrobních procesů

Obecné požadavky pro všechny obsazované pozice:

 • Získaný titul prof., doc., Ph.D. nebo CSc., příp. Mgr., Ing. se zahájeným doktorským studiem
 • Aktivní angličtina
 • Schopnost přednášet a vést cvičení v angličtině (výhodou)
 • Přednášková činnost, vedení seminářů, projektů, bakalářských a diplomových prací
 • Předpoklady k tvůrčí činnosti
 • Schopnost publikovat a pracovat na vlastních projektech
 • Schopnost samostatné vědecké práce v oboru

Požadované doklady:

 • Přihláška do výběrového řízení včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
 • Strukturovaný profesní životopis
 • Ověřené kopie dokladů o absolvování vysoké školy, resp. dokladů o dosažených hodnostech a titulech,
 • Výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců),
 • Přehled dosavadní pedagogické praxe a praxe v oboru
 • Přehled publikační, prezentační a vědecko-výzkumné činnosti.

Informace o pozici:

 • Místo pracoviště: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
 • Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
 • Délka pracovního poměru: Na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
 • Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
 • Mzdový tarif: 18 000 – 45 000 Kč (dle pracovního zařazení), možný osobní příplatek
  Požadované vzdělání: Vysokoškolské 3. stupně (Ph.D.), výjimečně vysokoškolské 2. stupně (Mgr., Ing.) - podmínkou studium Ph.D.
  Požadované jazyky: Angličtina
 • Nabízíme: 8 týdnů dovolené, dotované stravování, mateřská školka

 

Uzávěrka výběrového řízení je 9. 7. 2017

 

Kontaktní osoba: Valéria Kaiserová

Adresa: Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika

Telefon: 387 842 102, e-mail: kaiserova@mail.vstecb.cz

 

Přihláška do výběrového řízení